2019-07-05

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GREENNOVATIONS

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ma zaszczyt poinformować, że 31 maja 2019r. podpisano porozumienie, w ramach którego został ogłoszony konkurs pn. Greennovations. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez LAWP w Lublinie, a także Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. i Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.

Konkurs skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska. Pula środków przeznaczona na nagrody w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: GREENNOVATIONS

Ponadto przypominamy, że wsparcie działań związanych z opracowaniem ekoinnowacji możliwe jest w ramach Działania 1.2 Badania celowe, którego ogłoszenie planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Natomiast wdrożenie proekologicznych rozwiązań i innowacji możliwe jest m.in. w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, które zostanie ogłoszone w październiku br.

GREENNOVATIONS


(Na zdj.: Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu PPNT, Paweł Bryda – Członek Zarządu LPNT, Marcin Wieczorek – Prezes Zarządu LPNT, Magdalena Filipek-Sobczak – Dyrektor LAWP, Paweł Gilowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Natalia Mackiewicz – Zastępca Dyrektora LAWP)

czytano: 404 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-07-05 09:26:44

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-05 10:10:39

kategoria: Konkursy, LAWP, RPO WL 2014-2020

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF