2019-05-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia Trwałość projektu w ramach RPO WL 2014-2020 – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia Trwałość projektu w ramach RPO WL 2014-2020 – działania wdrażane przez LAWP w Lublinie.PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór wykazu usługWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór wykazu osóbWORD


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-06-10)PDF

czytano: 240 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-05-29 15:02:34

Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 14:34:14

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF