2019-05-13

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) w trybie rozeznania rynku na usługę zamieszczenia artykułów sponsorowanych na portalach internetowych i w mediach społecznościowych prasy regionalnej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) w trybie rozeznania rynku na usługę zamieszczenia artykułów sponsorowanych na portalach internetowych i w mediach społecznościowych prasy regionalnejPDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składnia ofert - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Klauzula informacyjna RODOPDF


Informacja o unieważnieniu postępowania (2019-05-22)PDF

czytano: 212 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-05-13 13:28:48

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-22 14:50:24

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF