2019-03-12

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na organizację usługi cateringowej na potrzeby warsztatów/konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przeprowadzanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na organizację usługi cateringowej na potrzeby warsztatów/konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przeprowadzanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy PDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PDF


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPDF

czytano: 267 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-03-12 12:57:20

Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 08:18:23

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF