2018-07-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) w trybie rozeznania rynku na usługę wyprodukowania i wyemitowania spotów radiowych oraz wyprodukowania spotów wideo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) w trybie rozeznania rynku na usługę wyprodukowania i wyemitowania spotów radiowych oraz wyprodukowania spotów wideoPDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy PDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie o spełnianiu warunków WORD


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-07-24) PDF

czytano: 640 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2018-07-10 14:16:10

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-24 14:03:18

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF