2018-06-20

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy elementu projektu w postaci modułu do projektowania i prototypowania specjalnych fotonicznych elementów konstrukcyjnych zakupionego w ramach projektu w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy elementu projektu w postaci modułu do projektowania i prototypowania specjalnych fotonicznych elementów konstrukcyjnych zakupionego w ramach projektu w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020PDF

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy PDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług WORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy WORD


Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania (2018-07-18)PDF

czytano: 600 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2018-06-20 13:49:57

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 14:18:34

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF