2018-05-25

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn zm.) na usługę obsługi organizacyjno-technicznej wraz z zapewnieniem materiałów konferencyjnych i promocyjnych na potrzeby cyklu spotkań „Unijne dotacje na lubelskie innowacje”

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn zm.) na usługę obsługi organizacyjno-technicznej wraz z zapewnieniem materiałów konferencyjnych i promocyjnych na potrzeby cyklu spotkań „Unijne dotacje na lubelskie innowacje” PDF

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy PDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz usług WORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy WORD


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (2018-05-30)PDF


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-06-12)PDF

czytano: 677 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2018-05-25 14:17:15

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-12 11:30:53

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF