2018-01-23

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych zakupionego na potrzeby stworzenia laboratorium badawczego umożliwiającego świadczenie usług związanych z łączeniem światłowodów w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy modułu do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych zakupionego na potrzeby stworzenia laboratorium badawczego umożliwiającego świadczenie usług związanych z łączeniem światłowodów w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie WykonawcyWORD


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (2018-02-06)PDF

czytano: 857 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2018-01-23 07:47:04

Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-06 11:16:14

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF