Jak wypełnić wniosek o płatność

Mając na względzie prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych w ramach projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 poniżej zamieszczamy prezentację dotyczącą wypełniania wniosku o płatność oraz przykład poprawnie wypełnionego wniosku.

Wypełnianie wniosku o płatność - prezentacja (wersja z dnia 2011-10-28) PowerPoint

Przykładowy Wniosek o płatność (wersja z 2011-12-16) PDF

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF